Výtvarné tvoření


Výstava výtvarné tvorby "Tvoření dospělých" ve Vážanech nad Litavou 2017

Na středu 14. 6. 2017 jsme naplánovali zahájení výstavy obrázků, které jsme malovali v "Tvoření pro dospělé" ve středu 31. 5. 2017. Je to zase jedna z netradičních akcí, kterou jsme připravili nejen pro čtenáře a všechny naše občany, ale i pro sebe.

V knihovně nás přivítala Alena Zobačová. Vznik, popis a název jednotlivých obrázků okomentovala Ludmila Pilátová. O pohodu a občerstvení se starala Alena Stříbrná, která vyrobila i originální záložky do knih, jako poděkování účastníkům naší akce.

Malování nám umožňuje vnitřní pocity vyjádřit na plátně. Je to velmi zvláštní pocit, když své dílo můžeme sledovat z odstupu několika dnů, z různé vzdálenosti, ale také z jiného úhlu.

Namalovat si svůj obrázek nám může pomoci nejen vyjádřit trvalou radost, ale i znázornit překonání různých životních změn. Obraz může vyjádřit náš sen, naše pochopení sebe i těch druhých. Harmonie, která vzniká na plátně, se přenáší nejen do pocitů tvůrce, ale i toho, kdo se na obraz správně dívá. A kolik energie skrývá barvami vyjádřená myšlenka!?

Děti, které se přišly na výstavu podívat, si mohly vyzkoušet, jak se maluje s akrylovými barvami. Jejich díla jsme také mohli vidět v průběhu celého odpoledne.

Promítání hodů z roku 1972 bylo součástí našeho programu. Mezi sebou jsme měli i dvě tehdejší stárky. Zavzpomínali jsme na neopakovatelnou a veselou atmosféru takových hodů, kdy se bavila celá vesnice a hosté - nejen z okolních obcí - ale i veškeré pozvané příbuzenstvo. Velké přípravy, hodně práce, občerstvení, pobavení a načerpání nových společných zážitků - tak to dříve bývávalo ...

Ti, kdo se přišli na naši výstavu podívat, jistě tu velkou pozitivní energii cítili. Kdo by si chtěl obrázky prohlédnout, nebo si i nějaký svůj namalovat, má možnost v prázdninovém provozu knihovny.

Děkujeme všem tvůrcům za jejich příspěvky, za výborné trubičky paní Bayerové, za domácí sirupy paní Novotné a Stříbrné, za technickou pomoc a přípravu výstavy panu Dvořáčkovi a Pilátovi. Všem dvaceti účastníkům včerejšího odpoledne za příjemně prožitý čas.