Novinky

Přívesnický bor

První přívesnický tábor ve Vážanech nad Litavou, který pořádala obec, probíhal ve dnech 17. 7. 2017 až 21. 7. 2017 v prostorách MŠ a knihovny. Zúčastnily se ho děti od 2 do 14 let. Pobytu celý týden využilo 21 dětí, 2 děti byly přihlášeny jen na určitý den, 2 přihlášené děti přišly jen dva dny a 3 přihlášené děti připravila o možnost pobytu nemoc. V průběhu týdne se našich společných aktivit zúčastnily i děti, které se přišly s dospělými podívat na to, jak se nám v naší činnosti daří. Dospělí nám vždy přinesli nějaký dárek nebo dobrotu a pomohli s naším programem - sportovními aktivitami, hrami nebo při výtvarných aktivitách.

Budova MŠ se otevírala v 7 hodin ráno a program byl ukončen v 16:00 hodin, kdy si rodiče začali děti vyzvedávat. Otevřeno jsme měli do 17:00 hodin. Pak následoval úklid a příprava na další den. Po celou dobu byla každý den přítomna zdravotnice Anna Staňová. Teta Anička ošetřila každou sebemenší "bolístku".

Rozdělení dětí podle věku v některých případech moc nefungovalo, takže jsme se rozdělovali podle prováděných činností a zájmu dětí. Na "Oranžové hřiště" a na školní zahradu jsme chodili všichni společně.

Ve středu jsme navštívili obecní úřad, kde se nám v zasedací místnosti věnoval pan starosta ing. Václav Matyáš. Děti se mu svěřily s tím, co se jim líbí, nebo nelíbí a i s tím, kdo se v srpnu chystá na tradiční HODY v kroji. Ve čtvrtek jsme mohli vyzkoušet hlášení v místním rozhlase, kde jsme veřejnost pozvali na závěrečné odpoledne.

Poslední den odpoledne jsme byli dokonce rozděleni na tři skupinky. Jedna skupinka měla domluvenu prohlídku místní firmy KOVOLEM, s.r.o., druhá skupinka "tvořila" v knihovně a třetí šla na poslední společnou procházku obcí. Každý si vybral podle nálady...

Stravování bylo zajištěno dovozem obědů - Hostinec u Paseků Újezd u Brna. Svačinky byly připravovány v kuchyni školky. Děti na jídlo chodily do jídelny. Byl zajištěn pravidelný pitný režim dětí - voda, šťáva, čaj, mléko, kakao, bílá káva. O to, aby dětem chutnalo, se starala především teta Alka.

Na závěr byly děti odměněny dárky od sponzorů. Všem sponzorům za jejich příspěvky moc děkujeme.

V naší činnosti nám dále pomáhali Luděk Tůma, Marie Zachovalová, Stanislava Halamková, Lenka Gottwaldová, Alexandra Kyprová, Jana Ondrušová, pracovnice OÚ- Hana Urbanová a Soňa Žampachová, kterým také patří naše poděkování.

Za krásný týden všem skvělým dětem děkuje teta Ludmila.