O nás

Zaštiťujeme jakožto koordinátoři a organizátoři či spoluorganizátoři velké množství kulturních, společenských, vzdělávacích a sportovních aktivit ve Vážanech nad Litavou.

Aktivistka tělem i duší

Ludmila Pilátová je dobrou duší naší obce, která iniciuje vznik spousty společenských událostí. Je osobou, která ráda spojuje člověka s člověkem za příjemných okolností. Nejlépe za zvuku smíchu, u dobrého jídla a pití. Navíc těmto setkáním dává přidanou hodnotu v podobě informací různého druhu, které člověka obohatí, posunou dál, odpoví mu na otázky, které si pokládá a vůbec jsou mu cenným zdrojem pro další život.

Organizátorka do roztrhání těla

Alena Stříbrná je ženou činu. Když je třeba něco zařídit, udělat či zajistit je tu. Je pomocnou rukou, dobrým posluchačem a popřípadě i rádcem.

Paní knihovnice

Alena Zobačová je knihovnicí v Obecní knihovně ve Vážanech nad Litavou. Je obětavou rádkyní v oblasti literatury ať už pro dospělé nebo pro děti. Vždy ochotně pomůže ve výtvarném tvoření a je aktivní účastnicí většiny akcí společenského centra.