Výbor pro kulturu a školství

Výbor pro kulturu a školství zaštiťuje kulturní a vždělávací akce v obci. Aktivně spolupracuje se všemi spolky a samozřejmě i s obecní knihovnou, která je důležitým prostorem pro setkávání a také je jakousi "základnou" pro tvůrčí tým společenského centra a zároveň pro členy výboru pro kulturu a školství.